Riddersbergs ridhuskalender

Här kan du se vilka dagar och tider som ridhuset på Tenhults naturbruksgymnasium är bokat.

Klockan 07.00–16.00 disponerar Tenhults naturbruksgymnasium hela ridhuset och därefter brukar det vara ledigt för de som har ridhuskort. 
Mer information om Riddersbergs ridhus, om avgifter för ridhuskort eller kostnad för att hyra hela eller delar av ridhuset.

Begränsad tillgänglighet till ridhuset under 2018

NYHET – RIDHUSET KOMMER ATT VARA ÖPPET FRAM TILL 15 MAJ! 
Men kolla alltid ridhuskalendern!

Under 2018 planeras för att bygga ett nytt häststall på Riddersberg. Något vi väntat och planerat för under en längre tid och nu kan glädjas åt. Tenhults naturbruksgymnasiums nuvarande stall kommer då att rivas och ett nytt stall uppföras på samma plats.

Under rivnings- och byggtiden behöver vi därför använda skolans ridhus för tillfällig uppstallning av skolans hästar, lagring av material etcetera. Detta innebär att tillgången till ridhuset blir ytterst begränsad från och med våren 2018 fram tills det nya stallet står färdigt.