Folkhögskoleutbildning

Deltagare på folkhögskola
Foto: Jenny Lindberg

För att stärka länet och regionen bildningsmässigt, demokratiskt och kulturellt och för att erbjuda medborgarna möjligheter att öka sin livskompetens driver Region Jönköpings län två egna folkhögskolor.

Folkhögskolan skiljer sig från andra skolformer eftersom skolorna har stor frihet att utforma sina kurser utifrån skolans speciella inriktning och profil. Varje skola har en eller flera inriktningar, vilket gör skolorna mycket olika. Skolan har också möjlighet att göra anpassningar efter kursdeltagarens förkunskaper, intressen och behov. 

Folkhögskolorna spelar en stor roll för utbildning av personer med kort utbildning, invandrare och personer med funktionshinder.

Basen för folkhögskolornas utbildningsinriktning är den allmänna linjen, som främst är avsedd för de över 18 år som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning.

Staten och landstingen/regionerna ansvarar gemensamt för finansieringen av folkhögskolorna i Sverige. 

Region Jönköpings läns två folkhögskolor

Sörängens folkhögskola - en skola med kulturprofil

Värnamo folkhögskola - en skola med folkhälsoprofil

Båda skolorna erbjuder allmän kurs och flera specialkurser.

Folkhögskolor i Jönköpings län

Jönköpings län är det folkhögskoleaktivaste länet i Sverige, mätt i antal deltagarveckor i långa kurser.

De folkhögskolor inom Jönköpings län som har godkänts av folkbildningsrådet kan ansöka om regionbidrag. Regionbidraget fördelas efter hur många deltagarveckor varje skola redovisar.

Braheskolan - Visingsö folkhögskola(Extern länk)

June folkhögskola(Extern länk) 

Jönköpings folkhögskola, filial till Sörängens folkhögskola(Extern länk) 

Mariannelunds folkhögskola(Extern länk)

Mullsjö folkhögskola(Extern länk)

Sommenbygdens folkhögskola(Extern länk)

Södra Vätterbygdens folkhögskola(Extern länk) 

Ädelfors folkhögskola(Extern länk)

Folkhögskolor utanför Jönköpings län

Folkhögskolor utanför Jönköpings län får ersättning för de kursdeltagare som är skrivna i Jönköpings län.

Via Folkhögskola.nu kan du söka kurser som intresserar dig.
Folkhögskola.nu (Extern länk)