Naturbruksgymnasier

Elev på naturbruksgymnasiet och en ko.

Region Jönköpings län är huvudman för länets två naturbruksgymnasier på uppdrag av länets 13 kommuner.

Förutom utbildning, är naturbruksgymnasierna också en regional mötesplats för forskning, näringsliv, organisationer och andra som söker kunskap inom naturbruk och utveckling av landsbygdsföretagande.

Utöver gymnasieutbildning ska skolorna erbjuda utbildningar inom yrkeshögskola (YH) och uppdragsutbildning som är anpassade efter den gröna näringens behov.

Naturbruksgymnasier i länet

Tenhults Naturbruksgymnasium

Stora Segerstad naturbrukscentrum