Kompetensförsörjning

Ungdomar fäster post-it lappar på tavla
Foto: Johan W Avby

En attraktiv arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv förutsätter att det finns arbetskraft med rätt kompetens. Vi arbetar för att länets invånare ska ha möjlighet till kompetensutveckling på alla nivåer och över hela länet.

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning är ett av våra strategiska verksamhetsområden för utvecklings- och tillväxtfrågor. Vår uppgift är att följa, analysera och agera utifrån vad som händer i omvärlden. Vi samordnar också utvecklingsinsatser som rör bland annat arbetsmarknad och utbildning.

Validering av kunskaper och färdigheter är viktigt för att se till att det finns rätt kompetens på arbetsmarknaden. Det gör också att studietiderna blir kortare. Vi stöttar branscher och aktörer för att ta fram användbara verktyg och modeller för validering.

Stöd till regionala utvecklingsprojekt

Vi har möjlighet att ge ekonomiskt stöd till projekt som bidrar till att säkra arbetskraftsförsörjningen, ökar kompetens- och utbildningsnivån och som stärker samordningen av utbildning, fortbildning och validering.

Kompetensplattform

På uppdrag av regeringen har vi tagit fram en kompetensplattform för Jönköpings län. Kompetensplattformen ska underlätta och skapa arenor för möten mellan olika aktörer. Syftet är att matcha arbetsmarknadens behov med utbudet av kompetens i länet.

I uppdraget ingår också att ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser för planering av utbildning på kort och lång sikt. Vi samordnar olika råd och nätverk för studie- och yrkesvägledning, vuxenutbildning och yrkeshögskola samt för branscher som är viktiga strategiska samarbetspartners inom kompetensplattformen.

Utbildning till och med gymnasienivå

Verksamheten FoUrum inom området kommunal utveckling arbetar, på uppdrag av länets kommuner, med utveckling av länets utbildning till och med gymnasienivå.