Följ utvecklingen i Jönköpings län

Följ utvecklingen i Jönköpings län

Vilka insatser pågår i länet, hur går det och vad behöver vi aktörer göra mer för att Jönköpings län ska utvecklas positivt? Webbplatsen utveckling.rjl.se samlar allt detta.

Utveckling.rjl.se är den gemensamma källan till information om länets utveckling. Webbplatsen är ett verktyg som stödjer länets regionala utvecklingsstrategi (RUS). Den skapar underlag för de beslut som fattas kring insatser, verksamheter och fördelning av resurser. Målet är dessutom att inspirera till nya idéer och samarbeten. Allt för att ytterligare vässa utvecklingskraften i Jönköpings län.

Webbplatsen består i huvudsak av tre delar:

  • Vad pågår? Här får varje samhällsaktör möjlighet att presentera vilka insatser de gör som påverkar länet på ett positivt sätt.
  • Hur går det? Med hjälp av statistik, analys och uppföljning kan du följa den regionala utvecklingen.
  • Vad behöver vi göra mer? Här får du en snabb analys av hur behovet av insatser ser ut inom olika områden.

En del i vårt regionala utvecklingsuppdrag

Region Jönköpings län har statens uppdrag att driva arbetet med regional utveckling. I uppdraget ingår att ta fram en regional utvecklingsstrategi i samråd med de aktörer i länet som på olika sätt bidrar till länets utveckling.

Utveckling i Jönköpings län