Samarbete med vänregioner

Region Jönköpings län samarbetar med tre vänregioner, Alytus i Litauen, Jerevan i Armenien och Tianjin i Kina. Arbetet går ut på att skapa gemensamma projekt och ömsesidigt utbyte.