Småland Blekinges Europakontor

Region Jönköpings län finns mitt i Europa! Tillsammans med övriga regioner, regionförbund och lärosäten i Småland och Blekinge har vi ett representationskontor i Bryssel.

De främsta uppgifterna för Brysselkontoret är att bevaka EU:s olika ramprogram och överföra kunskaperna om hur de kan nyttjas på hemmaplan. Det handlar också om att bevaka prioriterade frågor för regionens utveckling inom områden som Östersjöfrågor och klimatfrågor.

En viktig uppgift är att marknadsföra regionerna och underhålla kontakter med EU-parlamentariker och ledamöter. Till verksamheten i Bryssel är en mottagarorganisation kopplad där samtliga regioner, regionförbund och lärosäten är delaktiga.

Representationskontoret i Bryssel har vi tillsammans med Region Kronoberg, Regionförbundet i Kalmar, Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping och Blekinge Tekniska Högskola.

Småland Blekinges Europakontor i Bryssel(Extern länk)