Kulturbidrag och stipendier

För att uppfylla målen i den regionala kulturplanen ger Region Jönköpings län ekonomiskt stöd till arrangörer och projekt inom de utvecklingsområden och kulturpolitiska aspekter som beskrivs i den regionala kulturplanen.

Kulturarrangörer kan söka arrangörsbidrag, större  projekt kan söka utvecklingsbidrag. Dessutom delar regionen årligen ut ett kulturstipendium och ett arbetsstipendium och stipendium ur Paul Petersons stiftelse för konstnärlig utbildning.

Sedan 2014 provar Region Jönköpings län CrowdCulture, en ny finansieringsmetod för kulturprojekt.

Utöver dessa bidrag och stipendier får ett antal kulturella organisationer bidrag för att de främjar kulturell mångfald och konstnärligt skapande genom sin regionala kulturverksamhet.

Arrangörsbidrag, Utveckling Jönköpings län

Arrangörsbidrag barn och unga, Utveckling Jönköpings län

 

Utvecklingsbidrag, Utveckling Jönköpings län

Utvecklingsbidrag film, Utveckling Jönköpings län

 

Verksamhetsbidrag, Utveckling Jönköpings län

 

Projektbidrag kulturinsatser för asylsökande och nyanlända

Finansiering med CrowdCulture

 

Kultur- och arbetsstipendier, Utveckling Jönköpings län

 

Stipendier till fristadsförfattare

Ateljéstipendium Rum 203

Paul Petersons stipendium, Utveckling Jönköpings län