Kulturnyheter

Nytt stipendium till två konststuderande från länet

Bild på en man och en kvinna.

Joakim Sandqvist och Evelina Jonsson är de första konststuderande som får ta emot stipendium från Paul Petersons stiftelse, som Region Jönköpings län förvaltar. Stipendierna är sammanlagt på 100 000 kronor, ett av de största av sitt slag i Sverige.

Inbjudan: Kulturting Jönköpings län

Den 11 mars 2017 är det dags för Region Jönköpings läns årliga Kulturting, som i år är på Kulturhuset Pigalle i Nässjö. Kulturtinget är ett tillfälle att mötas, utbyta tankar och visioner om hur vi tillsammans kan utveckla vår region till ett län med en stark kulturprofil.

Smålands Litteraturfestival 2017

Helgen 4-5 februari arrangeras Smålands Litteraturfestival, SmåLit, för andra gången. Det är Hallpressen, kulturförvaltningen i Jönköpings kommun och Värnamo kommun samt Region Jönköpings län som står bakom evenemanget. Förra året kom drygt 1 500 besökare och 60 utställare fanns på plats.

Region Jönköpings län får ökat stöd inom kultursamverkansmodellen

Konsthall Jönköping

Kulturrådet uppmärksammar Region Jönköpings läns arbete och ökar anslaget med 1,5 miljoner kronor. Totalt får regionen cirka 32,4 miljoner kronor vid årets fördelning.

Region Jönköpings län ingår i nationellt projekt för att stärka den ideella kulturens inflytande

Region Jönköpings län är en av fyra regioner som medverkar i det nationella projektet Kick – ”Kvalitet i civilsamhällets kultursamverkan” för att stärka kulturorganisationers medverkan i arbetet med de regionala kulturplanerna. Det första mötet är den 6 december, då träffas inbjudna kulturorganisationer i Jönköping för att skapa en regional kulturallians som blir en kanal in i arbetet med den nya regionala kulturplanen.

De små barnens språklust i nytt fokus

Forskningen visar att om små barn får stöd och stimulans av sitt språk, har det betydelse för barnets läsförmåga i skolåldern. Därför lanserar Region Jönköpings län nu Språklust.

Nytt stort stipendium att söka för konststuderande

Konststuderande med anknytning till Jönköpings län kan nu söka ett nytt stipendium för att utveckla och förverkliga konstnärliga idéer och projekt. Stipendiet blir ett av de största i sitt slag i Sverige.

Ny kulturkartläggning ger nulägesbeskrivning av länet

Undrar du hur din kommun eller en regional organisation arbetar med kultur? Vill du hitta en kontaktperson för ett visst kulturområde? Nu finns en ny kulturkartläggning som ger svar på några av dessa frågor.