18 kulturintegrationsprojekt får stöd av regionen

Omkring 3.500 personer får ta del av de 18 projekt som beviljats bidrag av Region Jönköpings län till olika kulturprojekt för asylsökande och nyanlända. När bidraget utlystes ansökte organisationer, föreningar, det fria kulturlivet och studieförbund från hela Jönköpings län. Nu har bidraget fördelats för hösten 2016 och våren 2017 och totalt går 686.000 kronor till kulturinsatser av olika slag.

Ansökningar med professionella kulturinsatser har prioriterats, men också projekt som syftar till att ta tillvara på mångfald och projekt med bred samverkan och nätverksbyggande.

- Många av de sökande anger att de har tagit emot ett stort antal nyanlända under det senaste året och beskriver i sina ansökningar på ett bra sätt hur de planerar att arbeta för att genom konst och kultur få människor från olika bakgrunder att mötas och lära av varandra, säger Julia Sandwall, projektledare, kultur och utveckling, Region Jönköpings län.

Här är tre exempel:

”Tänk dig att Munksjön är Medelhavet”

Teaterstickorna och dansaren Mazen Mourads projekt PÅ FLYKT har beviljats 50.000 kronor för att med naturen som scen och med samarbetspartners som Jönköpings Dykarklubb, Räddningstjänsten och Sjöräddningen skapa en föreställning tillsammans med 40-50 nyanlända personer. Syftet med projektet är att öka svenska medborgares förståelse för hur det är att vara på flykt och att lära känna och lyfta fram nyanlända skådespelare och personer med intresse för scenkonst.

Slöjdprojekt för unga

I Vaggeryd beviljas Jönköpings läns Hemslöjdsförbund 50.000 kronor för att tillsammans med projektledaren Maria Eklind, nyutexaminerad i Ledarskap i Slöjd och kulturhantverk vid Göteborgs universitet, arrangera slöjdträffar där unga Vaggerydsbor och nyanlända unga kan mötas och utöva slöjd på sina villkor. Utöver slöjd är berättandet en viktig del inom projektet. Berättelserna kan vara ett sätt att få utlopp för tankar och funderingar men även ett sätt att lära känna varandra och varandras historia menar Maria Eklind.

Hälsofrämjande improvisation

I Tranås beviljas kulturföreningen och kulturresidenset Kultivera 50.000 kronor för att tillsammans med den skotske musikern Jamie Sturrock arbeta med nyanlända professionella kulturutövare och svenska professionella kulturutövare i Sturrocks improvisationsmetod. Metoden är hälsofrämjande och passar individer som bär på rädslor, trauman eller psykisk ohälsa. Utgångspunkten i metoden är Sturrocks metod “Waterghosts” vars ursprung kommer från Sturrocks arbete i England med unga personer med neuropsykiatriska funktionshinder.

Alla beviljade bidrag för kulturinsatser till asylsökande och nyanlända(pdf-dokument)