De små barnens språklust i nytt fokus

Forskningen visar att om små barn får stöd och stimulans av sitt språk, har det betydelse för barnets läsförmåga i skolåldern. Därför lanserar Region Jönköpings län nu Språklust.

Konceptet Språklust innebär att när ett barn kommer på hälsobesöket till barnhälsovården vid tio månaders ålder, får vårdnadshavaren i ett samtal introduktion till språk och böcker för det lilla barnet. Barnet får en bokgåva och ett bokmärke hälsar välkommen till biblioteket.

På biblioteket finns böcker i olika former att låna och personalen kan lotsa rätt i utbudet. Barnhälsovård, familjecentraler och bibliotek samarbetar också på flera håll kring bokstunder och föräldragrupper, där det går att får ytterligare inspiration.

Varför börja så tidigt?

Språket utvecklas främst i samtal utifrån barnets intresse, och boken med både text och bilder triggar igång barnets fantasi och upptäckarglädje. Barnet lär sig tidigt vad som är upp och ner och bak och fram på boken, hur man bläddrar, var boken börjar och slutar, att vi läser från vänster till höger.

De lyssnar till språkljuden, rytmen och nya ord. De använder mun och händer för att upptäcka vad en bok är. Samspelet med barnet, när den som läser väntar in och fångar upp barnets ord, gester och ljud och sätter ord på det, är det vi vet med störst säkerhet stimulerar språkutvecklingen.

Bra grund för språkutveckling

En god språkutveckling, som ger tillräckligt många ord både i det aktiva och passiva ordförrådet, är nyckeln till att bli en god läsare och förstå det man läser. Ordförrådet påverkar i sin tur läsförmågan och läsförståelsen i alla skolämnen. Nedsatt förmåga att läsa eller använda sitt språk tillräckligt bra innebär försämrad livskvalitet.

Genom att tidigt nå alla barn och vårdnadshavare skapas en bra grund för en god språkutveckling hos alla barn, oavsett modersmål, redan under barnets första år.

20–27 oktober 2016 lanseras Språklust på gemensamma fortbildningsdagar för personal från barnhälsovård, familjecentraler och bibliotek.