Ny kulturkartläggning ger nulägesbeskrivning av länet

Undrar du hur din kommun eller en regional organisation arbetar med kultur? Vill du hitta en kontaktperson för ett visst kulturområde? Nu finns en ny kulturkartläggning som ger svar på några av dessa frågor.

- Jag ser att kommunerna blir mer och mer strategiska och strukturerade i sitt kulturarbete, säger Frédéric Thiabaud, som ansvarat för kulturkartläggningarna sedan 2012. Flera kommuner har tagit fram nya strategier och handlingsplaner och visar engagemang för att bidra med uppgifter till den regionala kulturkartläggningen.

Kulturkartläggningen innehåller både praktiska och strategiska uppgifter, med en variation av förutsättningar och prioriteringar.

- Syftet med kartläggningen är att skapa ett verktyg för alla fria och offentliga kulturaktörer, att sprida information om möjligheter och kontakter. Kartläggningen kan även vara ett kunskapsunderlag i arbetet med att utveckla Jönköpings läns kulturliv, säger Frédéric.

I kulturkartläggningen kan du till exempel få svar på följande frågor:

  •  Har min kommun en strategi för bild och form? Om ja, vilken?
  • Vem ansvarar för biblioteksfrågor inom Region Jönköpings län?
  • Vilka aktörer driver scenkonstprojekt i länet?
  • Hur arbetar Länsstyrelsen med kulturmiljö?
  • Hur ser kulturkostnaderna ut i länet?
  • Vilka kommunikationskanaler kan du använda för att sprida kulturinformation i länet?
  • Vilka uppdrag har de regionala kulturverksamheterna?

Kulturkartläggning Jönköpings län 2015(pdf-dokument)

I dokumentet finns bokmärken till kartläggningar för alla medverkande offentliga aktörer (Länsstyrelsen, Region Jönköpings län och samtliga kommuner i länet) och länkar till relaterad information.

Kulturkartläggning

Kulturkartläggningen är en nulägesbeskrivning, ett material som arbetas fram både på kommunal och regional nivå. Kulturkartläggningen är bilaga till den regionala kulturplanen.

Alla medverkande besvarar årligen en enkät som handlar om kulturinsatserna i länet. Enkäten handlar framför allt om den egna verksamhet, men inte enbart. Även övriga kulturinsatser ingår, till exempel initiativ inom den ideella sektorn.

Kulturkartläggning