Kultur

Scenkonstens hus Spira i Jönköping
Foto: Kristina Ögren

Kultur är en betydelsefull faktor för tillväxt och utveckling i regionen. Ett rikt kulturliv och en levande kulturmiljö medverkar till ett områdes attraktivitet, ger ökad turism och arbetstillfällen. Dessutom är kulturupplevelser viktiga för individens välfärd och välbefinnande genom sin hälsofrämjande och rehabiliterande kraft.

Region Jönköpings län utvecklar kulturen inom områdena film, dans, hemslöjd, bild och form samt stödjer folkbibliotekens samarbeten och utveckling. Region Jönköpings län är även huvudman för Smålands Musik och Teater och tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet stiftare av Jönköpings läns museum.

Dessutom stödjer Region Jönköpings län verksamhet som främjar bildning, kulturell mångfald och konstnärligt skapande genom bidrag till föreningar och organisationer samt genom ekonomiskt stöd till kulturaktiviteter.

Här hittar du information om all kulturverksamhet inom Region Jönköpings län.

Kulturnyheter

Color Membrane #2 vinnare i tävlingen konstnärlig gestaltning till Värnamo sjukhus södra entré

Color Membrane #2 placeras på den upphöjda planteringsytan vid entrén av Värnamo sjukhus. Det grönskande landskapet och omgivningen bildar en skulptural grund. Kvällstid påverkar ljuset inne i sjukhuset tillsammans med belysning både färgen och upplevelsen av verket.

Region Jönköpings län utlyste under 2016 en tävling för att hitta en utomhusgestaltning till det nya entréområdet på Värnamo sjukhus. Totalt 33 stycken professionellt utövande konstnärer, formgivare och arkitekter lämnade in bidrag.

Skulpturala och poetiska gestalter till innergårdar på Värnamo sjukhus

Två skulpturala konstverk.

Region Jönköpings län har nu utsett konstverk till fyra innergårdar på Värnamo sjukhus. Konstnärerna Patrik Bengtsson och Emma Kronvall kommer att arbeta med den konstnärliga gestaltningen till två innergårdar vardera.

Feriepraktik inom kultur och civilsamhälle

Sommaren 2017 satsar Region Jönköpings län på att stötta civilsamhälle, föreningsliv och kommuner för att utveckla feriepraktik inom kultursektorn.

Ungas röst om framtidens kultur

Just nu pågår arbetet med att formulera den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2018-2020. Lördagen den 8 april 2017 har Region Jönköpings län bjudit in unga vuxna i åldrarna 17-25 år för att diskutera hur de vill att kulturen ska se ut i framtiden.

Fokus på hemslöjd i Jönköping

Den 4-6 april 2017 samlas hela Sveriges regionala utvecklare för hemslöjd i Jönköping för första gången. Det är Nämnden för hemslöjdsfrågors årliga konferens som i år arrangeras i Jönköping.