Kultur

Scenkonstens hus Spira i Jönköping
Foto: Kristina Ögren

Kultur är en betydelsefull faktor för tillväxt och utveckling i regionen. Ett rikt kulturliv och en levande kulturmiljö medverkar till ett områdes attraktivitet, ger ökad turism och arbetstillfällen. Dessutom är kulturupplevelser viktiga för individens välfärd och välbefinnande genom sin hälsofrämjande och rehabiliterande kraft.

Region Jönköpings län utvecklar kulturen inom områdena film, dans, hemslöjd, bild och form samt stödjer folkbibliotekens samarbeten och utveckling. Region Jönköpings län är även huvudman för Smålands Musik och Teater och tillsammans med Jönköpings kommun och Hembygdsförbundet stiftare av Jönköpings läns museum.

Dessutom stödjer Region Jönköpings län verksamhet som främjar bildning, kulturell mångfald och konstnärligt skapande genom bidrag till föreningar och organisationer samt genom ekonomiskt stöd till kulturaktiviteter.

Här hittar du information om all kulturverksamhet inom Region Jönköpings län.

Kulturnyheter

Ungas röst om framtidens kultur

Just nu pågår arbetet med att formulera den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2018-2020. Lördagen den 8 april 2017 har Region Jönköpings län bjudit in unga vuxna i åldrarna 17-25 år för att diskutera hur de vill att kulturen ska se ut i framtiden.

Fokus på hemslöjd i Jönköping

Den 4-6 april 2017 samlas hela Sveriges regionala utvecklare för hemslöjd i Jönköping för första gången. Det är Nämnden för hemslöjdsfrågors årliga konferens som i år arrangeras i Jönköping.

Stort intresse för utvecklingsbidrag kultur

Sista ansökningsdag för årets första ansökningsomgång om bidrag till kulturutvecklingsprojekt var den 15 mars 2017. Den här gången fick vi 18 ansökningar (varav sju är filmprojekt) på totalt 3,1 miljoner kronor.

Jönköpings läns litteratur kartlagd

Flera personer i ett rum som lyssnar på en person som läser ur en bok.

I den färska rapporten ”Mellan bildningsförakt och litteraturpassion” finns det nu kartlagt hur litteratur skapas i Jönköpings län. I rapporten beskrivs även problem och utvecklingsförslag.

Nytt stipendium till två konststuderande från länet

Bild på en man och en kvinna.

Joakim Sandqvist och Evelina Jonsson är de första konststuderande som får ta emot stipendium från Paul Petersons stiftelse, som Region Jönköpings län förvaltar. Stipendierna är sammanlagt på 100 000 kronor, ett av de största av sitt slag i Sverige.