Kulturbidrag och stipendier

För att uppfylla målen i den regionala kulturplanen ger Region Jönköpings län ekonomiskt stöd till arrangörer och projekt inom de utvecklingsområden och kulturpolitiska aspekter som beskrivs i den regionala kulturplanen.

Kulturarrangörer kan söka arrangörsbidrag, större projekt kan söka utvecklingsbidrag. Dessutom delar regionen årligen ut ett kulturstipendium och ett arbetsstipendium och stipendium ur Paul Petersons stiftelse för konstnärlig utbildning.

Arrangörsbidrag

Arrangörsbidrag, Utveckling Jönköpings län

Arrangörsbidrag barn och unga, Utveckling Jönköpings län

Utvecklingsbidrag

Utvecklingsbidrag, Utveckling Jönköpings län

Utvecklingsbidrag film, Utveckling Jönköpings län

Verksamhetsbidrag 

Verksamhetsbidrag, Utveckling Jönköpings län

Projektbidrag 

Projektbidrag kulturinsatser för asylsökande och nyanlända

Finansiering med CrowdCulture

Stipendier 

Kultur- och arbetsstipendier, Utveckling Jönköpings län

Paul Petersons stipendium, Utveckling Jönköpings län