Kulturella och kreativa näringar

Kulturella och kreativa näringar (KKN) är viktiga för den regionala och lokala utvecklingen på flera sätt; till exempel jobben, turistintäkter, identitetsskapandet, en god livsmiljö, för att få unga människor att stanna och återvända, öka upplevelseinnehållet i traditionella produkter och en diversifiering av näringslivsstrukturen.

Jönköpings län är ett produktionscentrum i Sverige med lång tradition inom trä- och verkstadsindustri. Men jämfört med övriga län och regioner i Sverige har Jönköpings län en låg andel kulturella och kreativa näringar. En stärkt KKN-sektor kan vara ett viktigt strukturellt komplement till den traditionella industrin.

Strategi för kulturella och kreativa näringar

I strategi för utvecklingen av kulturella och kreativa näringar i Jönköpings län beskrivs en helhetssatsning på utvecklingen som bygger på idén om ett ekosystem, där varje del av systemet är nödvändig för balans och tillväxt. En saknad pusselbit kan göra att hela strategin misslyckas. Det är nödvändigt att utvecklingen inom alla de tolv punkterna kommer igång, vilket i sig förutsätter en avsevärd kraftsamling och att det finns tillräckligt med resurser initialt. Målet är dock att utvecklingen på sikt ska bli allt mer självgående i takt med att KKN-sektorn växer.

Tolv punkter för utvecklingen

Strategin för KKN i Jönköpings län bygger på 12 punkter som är nödvändiga för en utveckling av näringen i regionen. För att strategin ska kunna genomföras behöver vi fokusera på en rad samordnande åtgärder inom ramen för de tolv punkterna. Det räcker inte att göra enstaka insatser om man ska skapa en långsiktig tillväxt inom KKN.

 1. Kulturell infrastruktur
 2. Attityder och förståelse
 3. Talanger
 4. Spets
 5. Eldsjälar
 6. Infrastruktur
 7. Fokusområden
 8. Utbildning
 9. Marknad
 10. Mötesplatser
 11. Snabba pengar och processledare
 12. Gemensam och långsiktig strategi med tydligt ledaransvar och finansiella resurser