Kulturnyheter

Ungas röst om framtidens kultur

Just nu pågår arbetet med att formulera den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2018-2020. Lördagen den 8 april 2017 har Region Jönköpings län bjudit in unga vuxna i åldrarna 17-25 år för att diskutera hur de vill att kulturen ska se ut i framtiden.

Fokus på hemslöjd i Jönköping

Den 4-6 april 2017 samlas hela Sveriges regionala utvecklare för hemslöjd i Jönköping för första gången. Det är Nämnden för hemslöjdsfrågors årliga konferens som i år arrangeras i Jönköping.

Stort intresse för utvecklingsbidrag kultur

Sista ansökningsdag för årets första ansökningsomgång om bidrag till kulturutvecklingsprojekt var den 15 mars 2017. Den här gången fick vi 18 ansökningar (varav sju är filmprojekt) på totalt 3,1 miljoner kronor.

Jönköpings läns litteratur kartlagd

Flera personer i ett rum som lyssnar på en person som läser ur en bok.

I den färska rapporten ”Mellan bildningsförakt och litteraturpassion” finns det nu kartlagt hur litteratur skapas i Jönköpings län. I rapporten beskrivs även problem och utvecklingsförslag.

Nytt stipendium till två konststuderande från länet

Bild på en man och en kvinna.

Joakim Sandqvist och Evelina Jonsson är de första konststuderande som får ta emot stipendium från Paul Petersons stiftelse, som Region Jönköpings län förvaltar. Stipendierna är sammanlagt på 100 000 kronor, ett av de största av sitt slag i Sverige.

Region Jönköpings län får ökat stöd inom kultursamverkansmodellen

Konsthall Jönköping

Kulturrådet uppmärksammar Region Jönköpings läns arbete och ökar anslaget med 1,5 miljoner kronor. Totalt får regionen cirka 32,4 miljoner kronor vid årets fördelning.

Region Jönköpings län ingår i nationellt projekt för att stärka den ideella kulturens inflytande

Region Jönköpings län är en av fyra regioner som medverkar i det nationella projektet Kick – ”Kvalitet i civilsamhällets kultursamverkan” för att stärka kulturorganisationers medverkan i arbetet med de regionala kulturplanerna. Det första mötet är den 6 december, då träffas inbjudna kulturorganisationer i Jönköping för att skapa en regional kulturallians som blir en kanal in i arbetet med den nya regionala kulturplanen.