Kulturnyheter

Dags att söka Region Jönköpings läns arbetsstipendium

Region Jönköpings läns arbetsstipendium ska ge aktiva kulturarbetare möjlighet att arbeta fokusera med sitt skapande eller för att ta tillvara idéer och uppslag. Det kan även användas för att stimulera till experiment inom dans, musik, teater, hemslöjd, bild och form, film och rörlig bild. Stipendier kan delas ut till en eller flera kulturarbetare i samverkan. Ansökan ska innehålla en motivering för hur stipendiet ska användas. Ansök senast 1 juli!

Invigning av konstverk på Värnamo folkhögskola

Hus med konstverk på väggen

Fredagen den 9 juni 2017 klockan 10.00 inviger Malin Olsson, ordförande Region Jönköpings läns nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet det nya konstverket på Värnamo folkhögskola.

Lämna synpunkter på kulturplanen

Nu finns möjlighet att ta del av och tycka till om den regionala kulturplanen för Region Jönköpings län 2018-2020. Lämna synpunkterna senast den 1 september 2017.

Utvecklingsbidrag till nio kulturprojekt

Nu är det klart vilka som får utvecklingsbidrag till kulturprojekt från Region Jönköpings län 2017. Det blir nio av de 18 som sökte som får dela på 725 000 kronor.

Color Membrane #2 vinnare i tävlingen konstnärlig gestaltning till Värnamo sjukhus södra entré

Color Membrane #2 placeras på den upphöjda planteringsytan vid entrén av Värnamo sjukhus. Det grönskande landskapet och omgivningen bildar en skulptural grund. Kvällstid påverkar ljuset inne i sjukhuset tillsammans med belysning både färgen och upplevelsen av verket.

Region Jönköpings län utlyste under 2016 en tävling för att hitta en utomhusgestaltning till det nya entréområdet på Värnamo sjukhus. Totalt 33 stycken professionellt utövande konstnärer, formgivare och arkitekter lämnade in bidrag.

Skulpturala och poetiska gestalter till innergårdar på Värnamo sjukhus

Två skulpturala konstverk.

Region Jönköpings län har nu utsett konstverk till fyra innergårdar på Värnamo sjukhus. Konstnärerna Patrik Bengtsson och Emma Kronvall kommer att arbeta med den konstnärliga gestaltningen till två innergårdar vardera.

Feriepraktik inom kultur och civilsamhälle

Sommaren 2017 satsar Region Jönköpings län på att stötta civilsamhälle, föreningsliv och kommuner för att utveckla feriepraktik inom kultursektorn.

Ungas röst om framtidens kultur

Just nu pågår arbetet med att formulera den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2018-2020. Lördagen den 8 april 2017 har Region Jönköpings län bjudit in unga vuxna i åldrarna 17-25 år för att diskutera hur de vill att kulturen ska se ut i framtiden.

Fokus på hemslöjd i Jönköping

Den 4-6 april 2017 samlas hela Sveriges regionala utvecklare för hemslöjd i Jönköping för första gången. Det är Nämnden för hemslöjdsfrågors årliga konferens som i år arrangeras i Jönköping.

Stort intresse för utvecklingsbidrag kultur

Sista ansökningsdag för årets första ansökningsomgång om bidrag till kulturutvecklingsprojekt var den 15 mars 2017. Den här gången fick vi 18 ansökningar (varav sju är filmprojekt) på totalt 3,1 miljoner kronor.

Jönköpings läns litteratur kartlagd

Flera personer i ett rum som lyssnar på en person som läser ur en bok.

I den färska rapporten ”Mellan bildningsförakt och litteraturpassion” finns det nu kartlagt hur litteratur skapas i Jönköpings län. I rapporten beskrivs även problem och utvecklingsförslag.

Nytt stipendium till två konststuderande från länet

Bild på en man och en kvinna.

Joakim Sandqvist och Evelina Jonsson är de första konststuderande som får ta emot stipendium från Paul Petersons stiftelse, som Region Jönköpings län förvaltar. Stipendierna är sammanlagt på 100 000 kronor, ett av de största av sitt slag i Sverige.

Region Jönköpings län får ökat stöd inom kultursamverkansmodellen

Konsthall Jönköping

Kulturrådet uppmärksammar Region Jönköpings läns arbete och ökar anslaget med 1,5 miljoner kronor. Totalt får regionen cirka 32,4 miljoner kronor vid årets fördelning.