Återkopplingsting om den nya regionala kulturplanen 2018-2020

Är du intresserad av vad det står i den nya kulturplanen, vad är fokus och vilka är prioriteringarna? Vill du veta hur den har tagits fram och vilka ändringar har gjorts efter dialoger och remissvar? Undrar du hur den nya planen kan användas för att stärka kulturlivet i länet?

Jönköpings län har från och med 2018 en ny regional kulturplan som gäller till 2020. Kulturplanen har tagits fram av Region Jönköpings län i samverkan och dialog med länets kulturaktörer. Den är ett regionalt styrdokument som pekar ut prioriteringar för de tre år som planen gäller.

Återkopplingsting

Under två kvällar kommer politiker från nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet att presentera kulturplanen och hur den tagits fram.  Det blir också samtal om hur den regionala kulturplanen kan användas och hur vi kan samarbeta på bästa sätt för att utveckla kulturen i Jönköpings län.

Anmäl dig senast den 9/10, det går bra att anmäla sig till både Nässjö och Värnamo.

Inbjudna är kulturintresserade föreningar, organisationer, enskilda aktörer, politiker, tjänstepersoner och professionella kulturskapare.

Arbetsprocess Regional kulturplan 2018-2020