Fokus på hemslöjd i Jönköping

Den 4-6 april 2017 samlas hela Sveriges regionala utvecklare för hemslöjd i Jönköping för första gången. Det är Nämnden för hemslöjdsfrågors årliga konferens som i år arrangeras i Jönköping.

Nämnden för hemslöjdsfrågor är en statlig myndighet under Kulturdepartementet med målet att främja hemslöjd. Årets möte har temat Kulturarv – kunskap, samhällsnytta och deltagande och Region Jönköpings läns utvecklare inom hemslöjd har fått chansen att berätta om vad som pågår i länet för att främja hemslöjd!

Just nu arbetar de med två stora projekt:

  • Hemslöjd humaniora: Om värdet av att skapa med sina händer för individ och samhälle.
  • Rörande rörelse: Med fokus på rörelser som ger ljud och ljud för ett lekfullt skapande och kommunicerande i mötet mellan dansare, slöjdare och en experience designer i skapande workshops med rörelser, ljud, musik, slöjdande, ny teknologi och upplevelser för unga och gamla barn.

Utvecklarna inom hemslöjd planerar också sommarlovsaktiviteter med slöjd för barn mellan 6-15 år tillsammans med Kultur och fritidsförvaltningen, Jönköpings kommun.

De regionala utvecklarna inom hemslöjd håller till i ett hus som ofta kokar av aktiviteter och de också är engagerade på olika platser i Jönköpings län genom utställningar, slöjdklubbar, nätverk och föreningar med mera.