Jönköpings läns litteratur kartlagd

Flera personer i ett rum som lyssnar på en person som läser ur en bok.
I Jönköpings län finns bland annat en nationellt inriktad och en internationellt inriktad litteraturfestival, här från Tranås at the fringe 2016. Foto: Peter Nyberg

I den färska rapporten ”Mellan bildningsförakt och litteraturpassion” finns det nu kartlagt hur litteratur skapas i Jönköpings län. I rapporten beskrivs även problem och utvecklingsförslag.

- Kartläggningen visar att det vanligaste litteraturslaget i Jönköpings län är att skriva om hembygden, berättar Peter Nyberg, litteraturutvecklare litteraturen som konstform från
Regionbiblioteket som har skrivit rapporten.
Den visar även att det endast finns två skönlitterära författare som kan leva på sina författarskap och kringverksamheter. Skribenterna i länet har en hög medelålder. Författarna i Jönköpings län har goda förutsättningar när det gäller lokaler. Jönköpings län har en nationell och en internationell festival för författare.

Identifierade problem

  • Den allmänna hållningen till litteratur och bildning är så negativ att de mest talangfulla söker sig till andra platser där de kan få motstånd och status för sin begåvning, vilket är en rörelse som utarmar Jönköpings län. 
  • Ungdomar mellan 13 och 19 år får ytterst begränsad undervisning i skönlitterärt skrivande i skolan till följd av hur betygskraven är formulerade, samtidigt som det inte finns klubbar och föreningar utanför skolorna som kan ta till vara på de skrivandes passion.

Utvecklingsförslag för att gynna litteraturen

  • Wexford på Irland är ett föredöme och modellen kan bli ett strävansmål för Jönköpings län.
  • Tillgodose ungas behov av att uttrycka sig i skrift.
  • Förstärk de lokala författarnas närvaro i skolor och bibliotek, liksom närvaron av deras verk.
  • Gör invånarna i Jönköpings län medvetna om både klassiker och nu verksamma författare från länet.
  • Gör Jönköpings läns författare till en inkluderande företeelse som stöds av näringslivet.

Rapporten Mellan bildningsförakt och litteraturpassion(pdf-dokument)