Nytt stipendium till två konststuderande från länet

Bild på en man och en kvinna.
Joakim Sandqvist och Evelina Jonsson är de första konststuderande som får ta emot stipendium från Paul Petersons stiftelse.

Joakim Sandqvist och Evelina Jonsson är de första konststuderande som får ta emot stipendium från Paul Petersons stiftelse, som Region Jönköpings län förvaltar. Stipendierna är sammanlagt på 100 000 kronor, ett av de största av sitt slag i Sverige.

Joakim Sandqvist läser sista året på Malmö konsthögskola. Han är född och uppvuxen i Huskvarna/Jönköping.
Juryn beskriver hans konstnärskap som starkt med eget formspråk som han kombinerar med ett intresse för material, han gör smarta, eleganta grafiska och skulpturella verk. Berömmelsesvärd detaljrikedom, komplexitet och experimentvilja.

Evelina Jonsson läser sista året på Fine Arts på Gerrit Rietveld Academie, Nederländerna. Hon är född och uppvuxen i Nässjö. Hon har även läst Bild och form på Sörängens folkhögskola i Nässjö.
Juryn beskriver hennes konstnärskap som starkt och intensivt på gränsen mellan post-internet generationen. Ett konstnärskap som känns mycket samtidigt och med säregen, humor och energi. Stark känsla för scenografi och för det plastspecifika.

Båda konstnärerna kommer att använda stipendiet för att utveckla ambitiösa konstprojekt inför sina examensutställningar. I den mån det är möjligt kommer stipendiaternas konstnärliga arbeten att presenteras på någon av konstinstitutionerna i Jönköpings län.

Det var totalt elva konststuderande med anknytning till Jönköpings län som sökte stipendiet. En referensgrupp bestående av regionala och nationella företrädare för bildkonstområdet har tillsammans med stiftelsen valt ut stipendiaterna.

Paul Peterson

Konstnären Paul Peterson från Stockholm testamenterade all sin kvarlåtenskap till sin stiftelse, en stiftelse som dåvarande Landstinget åtog sig att förvalta. När Paul Petersson avled 2013 visade sig dödsboet ha tillgångar på cirka 4,6 miljoner kronor, ibland annat i fastigheter. Regionens nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet har beslutat kriterierna som ska gälla för stipendierna. Stiftelsens ändamål är att genom utdelning av stipendier lämna stöd för konstnärlig utbildning inom området bildkonst till förtjänta elever vid konstskolor. Stipendium kan sökas av elever från Jönköpings län som studerar vid konstskolor och ska användas för kostnader i samband med utveckling av en konstnärlig idé under studietiden. Stipendieutdelningen sker på stiftarens födelsedag den 25 februari varje år.

Paul Petersons stipendium