Skulpturala och poetiska gestalter till innergårdar på Värnamo sjukhus

Två skulpturala konstverk.
Två innergårdar på Värnamo sjukhus får konstnärlig gestaltning i form av platåer med skulpturala gestalter. Konstnär Patrik Bengtsson.
Två skulpturala konstverk.Två innergårdar på Värnamo sjukhus får konstnärlig gestaltning med silverglänsande, svärtade stenar med lysande glasbubblor och med lysande klot på silverskimrande trädgrenar.Två innergårdar på Värnamo sjukhus får konstnärlig gestaltning med silverglänsande, svärtade stenar med lysande glasbubblor och med lysande klot på silverskimrande trädgrenar.

Region Jönköpings län har nu utsett konstverk till fyra innergårdar på Värnamo sjukhus. Konstnärerna Patrik Bengtsson och Emma Kronvall kommer att arbeta med den konstnärliga gestaltningen till två innergårdar vardera.

I samband med en större ombyggnation av operations- och intensivvårdsavdelningarna på Värnamo sjukhus kommer fyra innegårdar att rustas upp. I upprustningen ingår ny konstnärlig gestaltning.

Gestaltningsuppdragen har utlysts i form intresseanmälan där konstnärer har fått möjlighet att anmäla sitt intresse. Uppdragen är uppdelade på två uppdrag, där valda konstnärer arbetar med ett par om två gårdar vardera. Tanken är att det ska skapas en slags rörelse mellan två sinsemellan närbelägna gårdar. Hela 66 konstnärer anmälde intresse för de båda uppdragen och konstnärerna har valts ut efter granskning av ett konstnärligt råd och efterföljande diskussioner med representanter för personal och patienter, ansvariga arkitekter och landskapsarkitekter, regionfastigheter och kultur och hälsa.

Innergårdar uppdrag nummer 1: Patrik Bengtsson, Styrsö

Verket består av platåer, på två av platåerna uppenbarar sig skulpturala gestalter.

På den stora innergården pryds en av platåerna av en 200 cm hög aluminiumskulptur föreställande en vuxen gestalt som håller en exotisk mask under armen. Bredvid honom står en resväska. Gestalten har blicken fäst upp mot skyn.

På den lilla innergården står en barngestalt på en av platåerna. Gestalten har slutna ögon och i händerna håller den en stor snäcka och pressar öppningen mot örat.

www.patrikbengtsson.com(Extern länk)

Innergårdar uppdrag nummer 2: Emma Kronvall, Årsta

Verket på den ena innergården består av sju milt lysande klot i olika storlek är monterade på silverskimrande trädgrenar i varierande höjd. De står utspridda bland de lägre växterna i planteringarna. På ett av klotens topp sitter en uggla. Stilla, värdig och tyst. En liten iakttagare som syns endast för den som tar sig tid att se. En bit där ifrån ligger en silverskimrande stenbumling på marken. En hare sitter på dess topp, kikar ut över gården och växterna.

På den andra innergården består verket av tre silverglänsande, svärtade stenar gjorda av aluminium som ligger utspridda på gårdens tegelgolv. På två av stenarna sitter lysande glasbubblor. På den tredje stenen sitter en hare och tittar ut över omgivningen.

www.emmakronvall.se(Extern länk)