Stort intresse för utvecklingsbidrag kultur

Sista ansökningsdag för årets första ansökningsomgång om bidrag till kulturutvecklingsprojekt var den 15 mars 2017. Den här gången fick vi 18 ansökningar (varav sju är filmprojekt) på totalt 3,1 miljoner kronor.

Nu kommer externa referenspersoner och regionens sakkunniga att gå igenom alla ansökningar och ta fram förslag på vilka som ska få dela på de 725 000 kronor som finns att fördela. Vilka som får utvecklingsbidrag tar nämnden beslut om 23-24 maj 2017.

Utvecklingsbidrag kultur

Utvecklingsbidraget ska utveckla befintliga eller nya kulturverksamheter samt samverkansformer i Jönköpings län med stöd i den regionala utvecklingsstrategin och den regionala kulturplanen. Bidraget kan ges till utvecklingsprojekt på upp till tre år. Bidraget ska bredda och förnya kulturlivet och öka tillgängligheten till kulturyttringar i hela Jönköpings län.

Utvecklingsbidrag kultur

Utvecklingsbidrag film

Utvecklingsbidrag film ska stimulera nya filmare och nya berättelser med koppling till Jönköpings län. Utvecklingsbidrag film går att söka för filmprojekt som befinner sig i förproduktionsstadium.

Utvecklingsbidrag film: manus- och förproduktionsstöd

Tidigare beviljade utvecklingsbidrag inom kultur