Ungas röst om framtidens kultur

Just nu pågår arbetet med att formulera den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2018-2020. Lördagen den 8 april 2017 har Region Jönköpings län bjudit in unga vuxna i åldrarna 17-25 år för att diskutera hur de vill att kulturen ska se ut i framtiden.

- I den nya regionala kulturplanen vill vi ge unga både röst och plats, vi vill ha deras hjälp att formulera hur de vill att kulturen bör se ut i framtiden, berättar Sofia Ericsson, kulturutvecklare inom Region Jönköpings län.

Genom en workshop – en framtidsverkstad får de unga bygga en bild av hur de vill att framtidens kultur och samhälle ska se ut.

- De 20-tal unga som medverkar i workshopen är engagerade inom kulturen i Jönköpings län på olika sätt och med olika inriktning, vilket vi hoppas ska ge bra dynamik, säger Lisa Arfwidson, projektkoordinator inom kultur och utveckling, Region Jönköpings län.

Två journaliststudenter kommer att följa processen och dokumentera de ungas tankar och idéer, resultatet blir ett avsnitt i den regionala kulturplanen. Avsnittet ska användas som stöd, inspiration och riktning för alla som använder sig av den regionala kulturplanen i sitt planeringsarbete. 

Regional kulturplan 2018-2020

Här kan du läsa om arbetsprocessen för att ta fram den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2018-2020.

Regional kulturplan 2018-2020