Utvecklingsbidrag till nio kulturprojekt

Nu är det klart vilka som får utvecklingsbidrag till kulturprojekt från Region Jönköpings län 2017. Det blir nio av de 18 som sökte som får dela på 725 000 kronor.

Beviljade utvecklingsbidrag

SmåBUS, internationell barnboksfestival

Barn- och Ungdomslitteratur Småland får utvecklingsbidrag på 78 000 kronor till projektet SmåBUS, internationell barnboksfestival. Projektet avser planering och genomförande av en internationell barnboksfestival i Vetlanda i september 2018.

Scenkonstklubb

Riksteatern Jönköpings län får utvecklingsbidrag på 100 000 kronor till projektet Scenkonstklubb. Projektet syftar till att stimulera unga människors möjlighet att bli delaktiga i kulturen och scenkonsten i länet. Projektet sträcker sig över tre år och strävar efter att engagera ett flertal kommuner.

Digital teknik i gränsöverskridande konstnärliga processer

Kultur och utveckling, Region Jönköpings län får utvecklingsbidrag på 150 000 kronor till projektet Digital teknik i gränsöverskridande konstnärliga processer. Projektet fokuserar på att ge fler personer med funktionsvariationer möjlighet att utveckla sin musikalitet genom att synliggöra teknik som kan användas för musicerande.

KB ART - an international platform for contemporary art

Kulturakademien i Mariannelund KAiM får utvecklingsbidrag på 100 000 kronor till projektet KB ART - an international platform for contemporary art. Projektet syftar till att utveckla former för samverkan med andra konst- och kulturaktörer inom och över kommungränserna i Jönköpings län samt undersöka möjligheten till interregionala samarbeten, med tonvikt på Artist in Residenceinitiativ. Inom projektet genomförs seminarier och utställningar.

Soffoperan

Min(i)opera får utvecklingsbidrag på 57 000 kronor till projektet Soffoperan. Projektet syftar till att utveckla ett koncept där operaföreställningar kan förläggas på okonventionella spelplatser och därmed spridas till nya målgrupper och öka tillgängligheten till kultur och förståelsen för opera som konstform.

Unikt Måleri

Eksjö kommun får utvecklingsbidrag på 90 000 kronor till projektet Unikt Måleri. Projektet vill i samverkan med ett flertal aktörer utveckla en modell för en kvalitativ digital visualisering av bilder i kulturhistoriska fastigheter och skapa intresse och engagemang för kulturarv för nya målgrupper.

Dokumentärfilmen Jönköpingskravallerna

Affekt film AB får utvecklingsbidrag film på 50 000 kronor till dokumentärfilmen Jönköpingskravallerna. En dramatiserad dokumentärfilm som kretsar kring kravallerna i Jönköping 1948.

Novellfilmen Vit Dimma

Kim Forsberg får utvecklingsbidrag film på 25 000 kronor till novellfilmen Vit Dimma. En novellfilm om mod och vad som gör barn till vuxna.

Danskortfilmen Live on a stay of execution

Ghaeeth alSaleeh får utvecklingsbidrag film på 53 000 kronor till danskortfilmen Live on a stay of execution. En danskortfilm om hur kriget i Syrien påverkat en grupp unga vuxna.

Om utvecklingsbidraget

Region Jönköpings län vill att bidraget ska bredda och förnya kulturlivet och öka tillgängligheten till kulturyttringar i hela Jönköpings län. Bidrag kan ges för utvecklingsprojekt inom konstområdena dans, musik, teater, bild och form, film och rörlig bild, hemslöjd, litteratur samt museum och kulturarv och bildning.

Utvecklingsbidragets syfte är att utveckla befintliga eller nya kulturverksamheter samt samverkansformer i Jönköpings län med stöd i den Regionala utvecklingsstrategin och den Regionala kulturplanen. Bidraget kan ges till utvecklingsprojekt på upp till tre år.

Nästa ansökningsomgång är den 1 september - 15 oktober 2017.

Utvecklingsbidrag kultur