Filmvisning

Att film är bäst på bio är ett känt faktum. Därför är det viktigt att många olika slags filmer visas på små och stora biografer i hela länet.

Vi stöttar därför filmvisningar av regionala filmares produktioner för publik i Jönköpings län. Vi samarbetar även med filmföreningar och filmfestivaler. 

Filmklubbar

Vi kan stötta filmvisningar på bibliotek, fritidsgårdar eller motsvarande med efterföljande samtal om filmen.

Filmfestivaler

Både Noomaraton och Tellus sker i samarbete med Reaktor Sydost.

TellUs filmfestival

TellUs är en filmtävling för filmare mellan 16-26 år i Småland och Bleking. Det är även den regionala uttagningen till Novemberfestivalen.

TellUs filmfestival, Reaktor Sydost(Extern länk)

Noomaraton

Filmtävlingen Noomaraton, är tävlingen där deltagarna gör film på tid och utifrån givet tema.

Noomaraton(Extern länk)