Vi bidrar till en sund livsmiljö

Man beskär buske.
Foto: Johan W Avby

Hur skapar man en sund livsmiljö?

Eftersom vår verksamhet kräver stora mängder energi och resurser varje dag måste vi välja produkter, kemikalier och läkemedel som inte gör skada på miljön eller ger hälsoproblem.

Exempel på Region Jönköpings läns metoder för att värna om en sund livsmiljö:

  • minimera mängden miljögifter som sprids i naturen.
  • lära oss mer om miljömedicin och använda kunskapen i kontakten med länets invånare.
  • ha energieffektiva byggnader.
  • servera ekologisk mat.

Region Jönköpings län bidrar till en sund livsmiljö