Företagsutveckling och förnyelse

Jönköpings län är en av landets mest dynamiska småföretagarregioner. Det är ett av de industritätaste länen i landet med många små och medelstora företag som i allt högre utsträckning arbetar på en internationell marknad.

Tillverkningsindustrin är central, både som arbetsgivare och som motor för export och handel. Utöver denna har länet en relativt varierad näringslivsstruktur där kunskapsintensiva näringar lyfts som ett prioriterat område i länets regionala utvecklingsstrategi.

Region Jönköpings län har till uppgift att följa, analysera och agera utifrån vad som händer i omvärlden samt samordna utvecklingsinsatser. Vi har även möjlighet att ge ekonomiskt stöd till projekt och program som på olika sätt bidrar till att utveckla regionens näringsliv och företagande.

I samarbete med Almi Företagspartner och Företagarna, driver vi en företagsjour för att stödja de små och medelstora företag i Jönköpings län som av olika anledningar hamnat i ekonomiska svårigheter. En annan viktig satsning är etableringen av noder i länets kommuner inom ramen för Science Parks verksamhet för att sprida möjligheten till kvalificerad företagsrådgivning till länets alla kommuner.

Almi Företagspartner Jönköping AB(Extern länk) 

Smart Housing Småland

Science Park i Jönköpings län