Trafik och samhällsplanering

Buss 3

Trafik och samhällsplanering är grundläggande för att skapa ett attraktivt län som ger tillväxt för näringslivet och en god livsmiljö för invånarna.

Attraktivitet är en framgångsfaktor för hela länets utveckling. Kreativa uttrycksmöjligheter, bra jobb, kommunikationer och bostäder är viktiga tillgångar för ett län. Att attrahera människor att flytta hit, och få dem som redan bor här att vilja stanna kvar, innebär att möjligheterna växer för alla.

För Region Jönköpings län handlar trafik och samhällsplanering om att ta fram en regional transportplan och ansvara för den regionala kollektivtrafiken. Ett viktigt uppdrag är också att kraftsamla länet inför byggandet av Sveriges framtida höghastighetsjärnvägar och ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Ett gott liv i en attraktiv region

Tillsammans med andra aktörer i länet samordnar vi insatser inom till exempel boende, landsbygdsutveckling, översiktsplanering, samhällsservice, miljö- och klimat samt kultur och natur för kraft, inspiration och rekreation.