Kollektivtrafik

Stadsbuss har stannat vid en busskur i centrala Jönköping.
Foto: Johan W Avby

Kollektivtrafiken är viktig för invånarnas arbetsresor, men också för resor till sjukvård, utbildning, handel, föreningsliv, nöjen och fritidsaktiviteter.

En bra kollektivtrafik gör att Jönköpings län når en långsiktig och hållbar utveckling även ur miljösynpunkt.

I vårt uppdrag som kollektivtrafikmyndighet ingår att ta fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Det gör Jönköpings Länstrafik som ansvarar för kollektivtrafiken.

Regionalt trafikförsörjningsprogram i Jönköpings län (Utveckling i Jönköpings län)