Digital infrastruktur

Ung kille med stora hörlurar och keps spelar dataspel på Dreamhack.
Foto: Johan W Avby

Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län och i samråd med olika aktörer i samhället har vi tagit fram en regional digital agenda.

Regional digital agenda

Den regionala digitala agendan sammanfattar de prioriteringar vi i Jönköpings län är överens om att göra för att nå upp till det nationella målet: Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regional digital agenda för Jönköpings län

E-hälsa och invånartjänster

E-tjänster skapar delaktighet, ökad trygghet och tillgänglighet för invånarna i vårt län. E-hälsotjänster frigör resurser inom vården genom att ta tillvara på invånarens möjlighet till självservice och erbjuda alternativa eller kompletterande vård- och behandlingsformer. Exempel på e-hälsotjänster är:

  • Journal via nätet
  • Webbtidbokning
  • 1177 Vårdguiden
  • Stöd och behandling via Internet

Bredbandsutbyggnad

En driftsäker bredbandsinfrastruktur med snabb uppkoppling är en förutsättning för att Jönköpings län ska vara en attraktiv plats för både invånare och näringsliv. 

Alla län har bredbandskoordinatorer utsedda av regeringen. Bredbandskoordinatorerna ska under perioden 2015–2020 arbeta för bredbandsutbyggnad i det egna länet, men också för länsöverskridande samarbeten.