PROFIL: Miljö, teknik och samhälle

Att bygga ett växthus är ett kursinslag
Att bygga ett växthus är ett kursinslag Foto: farbror Fjodor

En profil för dig som är intresserad av miljö, solidaritet och hållbar utveckling. I profilen lär vi hur vi i praktisk handling kan bidra till en hållbar utveckling.

Vi odlar giftfritt och skapar förnyelsebar energi, vi arbetar med rättvis handel och entreprenörskap.
Profilen innehåller också teoretiska studier inom
områdena: Hållbar utveckling, ekologi och globalisering.

Följande områden ingår:

  • Entreprenörskap inom energi, miljö och rättvis handel.
  • Ekologisk, miljövänlig och solidarisk produktion och konsumtion.
  • Miljö- och solidaritetsarbete.
  • Teknik med praktiska inslag.
  • Möjlighet till behörigheter inom profilen.