Baskurs

Baskurs passar dig med funktionsnedsättning som vill studera på folkhögskola. Du kan välja mellan olika profiler beroende på dina intressen.

Utbildningen innehåller en stor variation av teoretiska
och praktiska moment. En gång varje läsår gör vi en resa
utomlands. Vi gör också studiebesök och dagsutflykter för
att vidga vyerna. Alla resor förbereds och efterarbetas i skolan.
Vi lägger stor vikt vid hälsa och välbefinnande och skolans
hälsoinriktning löper som en röd tråd genom våra kurser.
Baskursen har fem olika profiler och du läser på heltid eller
deltid. Vi tar hänsyn till deltagarnas olika inlärningsstilar.

Välj en profil

PROFIL: AKO (Aktivitet, kunskap, orientering)

En profil som passar dig med psykisk funktionsvariation.
Vi läser en del ämnen tillsammans, medan andra utformas
individuellt. Studiebesök som passar profilen ingår.


Innehåll
Engelska, datakunskap, idrott och friskvård, samhällskunskap,
bild och drama.

Profil AKO

PROFIL: Teori och praktik

Behöver du läsa in en grundskole- eller gymnasiekompetens
i ett lugnt och behagligt tempo, som passar dig? Vill du
kanske jobba med särskolans kurser? Skulle du vilja kombinera teoretiska studier med att skaffa arbetslivserfarenhet?


Då är profilen Teori och praktik något för dig!
Vi erbjuder en individuell utbildning där vi tillsammans
utformar ett personligt schema efter dina egna förutsättningar och ambitioner. Du kan kombinera kurser på Baskurs och Allmän kurs. Vi har också tre olika profilkurser, som syftar till ökat självförtroende och självkänsla. I kursen Tillsammans tränar vi tillit, samarbete och ansvar. Vi har också drama och en kurs där vi jobbar med hästar.


Innehåll
Svenska, engelska, matematik, idrott, drama, bild, praktik,
med mera.

Profil Teori och praktik

Profiler för dig inom omsorgen

PROFIL: Bild

Tycker du att färg, form, musik och glädje är viktigt?
Vi använder oss av alla sinnen. Då är detta profilen för dig. Utöver detta jobbar vi individuellt med siffror, bokstäver, klockan, pengar, läsa och skriva.


Innehåll
Bild, drama, svenska, data med mera. Kursen ges torsdag
och fredag förmiddag.

Profil Bild

PROFIL: Omsorg Teater

I denna profil samlas studerande som älskar att spela teater
inför publik. En eftermiddag i veckan arbetar vi med en
teaterpedagog. Vi har föreställningar och ibland åker vi på
turné.


Innehåll
Teater, svenska, matematik, datorträning och skapande
verksamhet. Kursen ges tisdag och onsdag eftermiddag.

Profil Teater

PROFIL: Omsorg Natur

Profilen bygger på ditt intresse för naturen och du tränar
dig på att uttrycka dig i ord och bild. Vi är mycket ute i
naturen, som vi undersöker under alla årstider. Vi tittar på
växter, djur, fåglar och småkryp i deras livsmiljö.


Innehåll
Naturkunskap, svenska, drama, idrott, matematik, datorträning och vardagskunskap. Kurs ges tisdag och onsdag förmiddag.
Möjlighet finns att kombinera olika profilkurser med varandra
och läsa heldagar. Man kan till exempel läsa 08.30-15.10
tisdag och torsdag.

Profil Natur