Profil: AKO

Full rulle i vardagen
Ibland behöver man ta det litet lugnt Foto: Fjodor Eklund

AKO (Aktivitet Kunskap Orientering) är en av profilerna på Baskursen på Värnamo Folkhögskola. AKO riktar sig mot deltagare med psykisk ohälsa.

Vi läser en del ämnen tillsammans, medan andra utformas individuellt.

Studiebesök som passar studiernas profil ingår.

Innehåll

Engelska, datakunskap, idrott  och friskvård, samhällskunskap och tema.