Profil: Omsorg natur

Den här profilen bygger på ditt intresse för naturen och du tränar dig på att uttrycka dig i ord och bild.

Vi är mycket ute i naturen, som vi undersöker under alla årstider. Vi tittar på växter, djur, fåglar och småkryp i deras livsmiljö.

Innehåll

Naturkunskap, svenska, drama, idrott, matematik, datorträning och vardagskunskap.