Behandlingspedagog­utbildning

Behandlingspedagogutbildningen på Värnamo folkhögskola är till för dig som vill arbeta med socialt behandlingsarbete för vuxna och ungdomar.

Utbildningen behandlingspedagog/socialpedagog är till för
dig som vill arbeta med socialt behandlingsarbete för vuxna
och ungdomar.

Studierna byggs upp kring teori som följs av praktiska
övningar och syftar till en personlig utveckling inriktad på
att utveckla den personliga kompetensen i kontakten med
andra människor.

Du får chansen att lära känna dig själv på ett djupare plan,
vilket också är en förutsättning för att kunna göra ett bra
arbete med andra.

Yrket

Arbetet som behandlings-/socialpedagog kan vara såväl
förebyggande som behandlande. Arbetet innebär att förändring sker via en relation mellan behandlare och klient.

Kunniga och professionella pedagoger behövs för att
möjliggöra en nystart för klienterna. Du kommer dock
att möta krav och förväntningar från många olika håll.
Beroende på var du väljer att arbeta kommer dina arbetsuppgifter att se olika ut. För klienter är du såväl en fostrare, lärare som medmänniska och ett föredöme.

Utbildningen

Detta är en kurs som omfattar fyra terminer. Kursplanen betonar kunskap om destruktivt beteende, missbruk, behandlingsarbete, människosyn, etik och samhällssyn.

I kursen ingår även två längre praktikperioder, förlagda till
något behandlingshem eller liknande.

I kursen ingår att du själv dokumenterar din egen lärprocess.
Kursen är processinriktad vilket bidrar till din personliga
utveckling och lärande genom utbyte av erfarenheter,
tankar, värderingar och reflektioner mellan deltagarna.

Innehåll

Kursen inleds med gruppbygge där kursdeltagarna får
tillfälle att lära känna varandra.

Under första terminen koncentreras studierna främst kring
grundläggande kunskaper i beteendevetenskap, samhällskunskap samt socialt arbete.

Under andra terminen används större delen av terminen
för praktik (Arbetsplatsförlagda studier, APS). Under terminen
görs en kortare studieresa. Under termin två och tre
tas ämnen som kriminalitet och sociologi upp.

Tredje terminen används större delen av tiden till praktik
(APS).

Under senare delen av terminen görs en längre
studieresa till en plats som kursdeltagarna själva bestämmer.
All undervisning vävs samman med praktik (APS),
teori, praktik, studiebesök och föreläsningar.

Kursmoment

Beteendevetenskap

 • Personlig utveckling
 • Psykologi, socialpsykologi
 • Kultursociologi
 • Skapande verksamhet, bildberättelse

Samhällsvetenskap

 • Nutida svenskt samhällsliv
 • Värderingsfrågor
 • Jämställdhet

Socialt arbete

 • Socialtjänst/sociallagstiftning
 • Sociala problem
 • Missbruk

Socialt behandlingsarbete

 • Social förändring
 • Problemlösning för den enskilda människan
 • Öka människors välbefinnande