Ordningsregler på Värnamo Folkhögskola

Studier är att jämföra med arbete. Därför gäller närvaroplikt på de schemalagda lektionerna (minst 20 timmar per vecka vid heltidsstudier). Närvaro vid lektionerna berättigar dig till studiemedel. Vid hög frånvaro rapporteras detta till CSN.

Här hittar du skolans ordningsregler(pdf-dokument)

Konsekvenser av att bryta mot ordningsreglerna hittar du under de disciplinära påföljderna(pdf-dokument)