Jönköping blir inte utan biogasproduktion

Jönköping blir inte utan biogasproduktion

Här blir det biogas. Bild på toalett med dekal.

Efter beslutet från Rådhus AB att förorda en nedläggning av biogasproduktionen i Jönköping har en oro spridit sig kring bland annat vad som ska hända med det insamlade matavfallet. En stor folklig opinion har också väckts för att kommunen skall behålla biogasproduktionen och därmed fortsätta ta ansvar i klimatarbetet.

Om Jönköpings kommun beslutar att lägga ned sin biogasproduktion tror vi inte att biogasproduktionen kommer att försvinna från Jönköping, utan att den kan finnas kvar, om än i andra former. Dessutom kommer Jönköpings kommun, via avloppsreningsverket, även fortsättningsvis att ha viss biogasproduktion kvar. Den delen står idag för cirka en tredjedel av gasproduktionen. Vad som händer med den gasen är dock oklart. Dessutom pekar mycket på att länstrafiken även fortsättningsvis kommer att köra kollektivtrafik på gas, vilket säkrar avsättning av biogasen på marknaden.

Därmed kan vi säga att vi tror att det även fortsättningsvis kommer att finnas en lokal produktion av ett klimatsmart bränsle av lokal råvara i Jönköping. För att säkra marknaden på lång sikt är det av stor vikt att även privatpersoner, näringslivet och den offentliga sektorn gör aktiva klimatval, och helt enkelt ser till att välja gasfordon när så är möjligt.

Så, gör ett klimatsmart val, kör biogasbil och fortsätt att sortera matavfallet.