Ny trafikplan för länssjukhuset Ryhov

Ny trafikplan för länssjukhuset Ryhov

Ryhov

Hela RESAN kommer att bidra med kunskaper kring hållbart resande i arbetet med ny trafikplan för länssjukhuset Ryhov.

Trafiksituationen med parkeringsutmaningarna för både patienter och personal har varit flitigt diskuterade i media.

Vårt fokus kommer att stötta när det gäller att ta sig dit utan bil när det är möjligt, och särskilt på cykelparkeringar.