Projektet Hela RESAN godkänt

Projektet Hela RESAN godkänt

Nu står det klart att hållbart resande-projektet Hela resan beviljas medel ur EU:s regionala utvecklingsfond, ERUF. Projektet startar i mars 2017.

Projektet ”Hela RESAN” får 8,7 miljoner kronor ur ERUF och involverar Region Jönköpings län, länets kommuner samt näringslivet.

Hela RESAN handlar om att med hjälp av kostnadseffektiva lösningar och förändrade resvanor driva fram en mer koldioxidsnål ekonomi och konkurrenskraftig arbetsmarknad.

– Vi är glada att nu kunna gå igång med rekrytering och förberedelse för att starta upp projektet, säger Therese Silvander som är projektledare vid Energikontor Norra Småland.

I första fasen kommer energikontoret tillsammans med flera pilotkommuner att titta på resvanor och fordonsstatistik. Målet är att visa på, stötta och erbjuda energieffektiva och koldioxidsnåla alternativ för arbetspendling i Jönköpings län, där fokus ligger på färre antal korta bilresor.

Projektet Hela RESAN

Mer information: Therese Silvander, 0722-04 06 23