Workshop med fokus biogas och fordonsgas

Workshop med fokus biogas och fordonsgas

Workshop med fokus på biogas och fordonsgas den 12 december på Energicentrum A6, Jönköping.

Syfte: att du och din organisation ska få de senaste kunskaperna inom biogas- och fordonsgasområdet samt praktisk hjälp med hur man kan få stöd från Klimatklivet för biogas- och fordonsgassatsningar.

När: den 12 december. Anmäl senast 9 december via länk nedan.
Tid: 13:00-16:00.
Var: Energicentrum A6, Jönköping. 
Arrangör:
 Workshoppen arrangeras av fokusgruppen för Förnybar energi, jord -och skogsbruk i samverkan med Energikontor Norra Småland.
Kontaktpersoner för seminariet: Jesper Agrelius, projektledare Klimatklivet Länsstyrelsen, 010 223 62 20.

Programmet innehåller bland annat den senaste informationen om biogas och fordonsgas på regional och nationell nivå. Under seminariet kommer ni att få inblick i hur Klimatklivet kan stödja projekt och utbyggnad av produktionsanläggningar och etablering av tankstationer – en mycket populär åtgärd inom Klimatklivet.

Anmälan http://klimatradet.se/grupper/fornybar-energi-jord-och-skogsbruk/(Extern länk)