Adresser

Besöksadress

Regionens hus
Husargatan 4
551 11 Jönköping

OBS! Vi har ny besöksadress fr o m 26 juni.

Östra storgatan 67, entré A1
553 21 Jönköping

Postadress

Energikontor Norra Småland
Verksamhetsstöd och service
Region Jönköpings län
Box 1024
551 11 Jönköping

Fakturaadress

Att: Fakturaenheten
Box 1024
551 11 Jönköping

Referens: 424052