Plusenergiforum

Plusenergiforum

Logotyp för Plusenergiforum.
Foto: Johan Werner Avby/Region Jönköpings län

Den 12 september genomförde Energikontor Norra Småland första upplagan av Plusenergiforum. 112 personer kom till Spira i Jönköping och lyssnade till föredrag inom förnybar energi, energieffektivisering, hållbara transporter och hållbart byggande.

Presentationer från Plusenergiforum

Plusenergiforum handlar om att sprida kunskap som förstärker arbetet med klimatmålen i Jönköpings län. Mötena är i fokus och det är deltagarna som bidrar med kunskap om den senaste utvecklingen, knyter nya kontakter och delar med sig av sina idéer och visioner. Genom denna kontaktyta ska Plusenergiforum inspirera och ge verktyg till förändring och föra Jönköpings län närmare målet om ett hållbart samhälle.

Plusenergiforum arrangeras av Energikontor Norra Småland, en del av Region Jönköpings län. Energikontoret verkar för energieffektivisering och ökad andel av förnybar energi i regionen.

Våra samarbetspartners är Region Jönköpings län, Europeiska regionala utvecklingsfonderna.

Plusenergiforum arrangeras nästa gång hösten 2017.