Program Plusenergiforum

Seminarium på Plusenergiforum 2016

Just nu jobbar vi med att boka in föredragshållare och andra programpunkter. Kom gärna tillbaka då och då för att hålla dig uppdaterad.

Programmet är uppdelat i fyra olika spår.

  • Hållbara transporter
  • Hållbart resande
  • Hållbart byggande och renovering
  • Energieffektiva företag

Klara (k) och preliminära (p) bokningar

Hållbara transporter

Joakim Lundgren, phd, Luleå Tekniska Universitet (k): Forskning kring förgasning av biomassa för produktion av biogas

Mikael Karlsson, phd, Kungliga Tekniska Högskolan (p): Passivitet i klimatfrågan är dyrare än åtgärder. Det är samhällsekonomiskt motiverat att snabbt vidta kraftfulla klimatåtgärder, och att det blir dyrt att vänta.

Hållbart resande

Plusenergiforum 2017 kommer även vara kick-off för projektet Hela RESAN- regionalt stöd för hållbart resande i ett expansivt Jönköpings län.

Dagen bjuder på seminarier och för inbjudna gäster kommer dagen övergå till ett tidigt kvällsmingel med aktiviteter.

Energikontor Norra Smålands projektteam för Hela RESAN presenterar projektet med koppling till Länsstyrelsens syskonprojekt Bridging the Gap.

Åsa Aretun, forskningschef VTI enheten Mobilitet, aktörer, planering (k)
Vad vet vi egentligen om människors benägenhet att ändra beteende när det gäller det dagliga resandet? Åsa Aretun och hennes avdelning på VTI har stor erfarenhet och hon delar med sig av fakta samt spräcker en och annan myt om fossilbilskramarna. Har vi tur nämner Åsa även vad regeringens samverkansprogram för innovation för ”Nästa generations resor och transporter” har hunnit med under sitt första år.

Trafikens människopåverkan, Trafikverkets nationella samordnare för hälsa (p)
Att vi pratar om trafikens miljöpåverkan är inget nytt, men hur påverkas egentligen vi människor och samhället av buller, trafikolyckor och luftföroreningar? Och hur kan vi räkna på det? Trafikverkets nationella samordnare guidar oss inom det som de senaste åren flaggats upp som trafikens största problem- folkhälsokopplingen.

Anton Fitzthum, Business Developer, Fluidtime Austria. to be confirmed)
Everybody talks about MaaS- Mobility as a Service, but what is it really?  In order to travel in a sustainable way and not buy self-owned car one must have alternatives. These alternatives often includes a diversity of transport facilities like bikes, buses and trains. Anton Fitzthum will guide us through the technology behind “seamless transport”.

Hållbart byggande och renovering

Per Carlborg, universitetslektor, Linköpings Universitet (k): Forskningen har kommit fram till att det inte bara är miljömässigt hållbart att bygga i trä utan att det också påverkar hälsa och välbefinnande. Per Carlborg från Linköpings universitet berättar om de senaste forskningsresultaten kring affärsmodeller som drivs av  hållbarhet och välbefinnande.

Villa Kyoto, Erik Orvarson (p): I Göteborg finns Sveriges mest energieffektivt renoverade 70-talsvilla. Renoveringarna har utgått ifrån Kyoto-modellen. Med 27 olika energisparåtgärder är elräkningen nu nere på noll! Erik Orvarsson berättar om projektet och färska resultat från mätningar som gjorts i samarbete med Energimyndigheten.

Energieffektiva företag