Program Plusenergiforum

Programmet är uppdelat i fyra olika spår

Klicka på varje rubrik för att läsa mer om föredragen.

Programmet utvecklas kontinuerligt. Titta in då och då för att hålla dig uppdaterad.

08:30 Frukost & registrering
09:15 Inledning, Carlos Pettersson, verksamhetsledare Energikontor Norra Småland
Pass1  Passivitet i klimatfrågan är dyrare än åtgärder. Det är samhällsekonomiskt motiverat att snabbt vidta kraftfulla klimatåtgärder. Mikael Karlsson, KTH
10:30 FIKA
  Hållbart resande Hållbara transporter Hållbart byggande och renoveringar Energieffektiva företag
Pass2  Hållbart resande & beteende

Svensk energi i transportsektorn

 Sveriges mest energismarta 70-talsvilla.  

Så gjorde vi för att bli energismarta!

12:00 LUNCH
Pass3  Hur kan vi få till Hela-RESAN-perspektivet på riktigt?!

Tunga transporters del i klimatarbetet

 Samverkan och lagkrav för framtidens energieffektiva byggnader.  Förnybart & Egen el till ditt företag
14:30 FIKA
Pass4  En liten lösning och en stor utmaning

Strategi för fossilfria transporter

 Trähusbyggande för klimatet och hälsan.  

Energitjänster & Finansiering

         
16:15 KICK-OFF