Energieffektiva företag

Pass 1 09.30-10.30

Passivitet i klimatfrågan är dyrare än åtgärder

Mikael Karlsson, phd, Kungliga Tekniska Högskolan

Det är samhällsekonomiskt motiverat att snabbt vidta kraftfulla klimatåtgärder, och att det blir dyrt att vänta.
(Gemensamt föredrag för alla fyra arenor)

Pass 2 11.00-12.00

Så gjorde vi för att bli energismarta

Elin Svensson, Chalmers Industriteknik
Varför ska företag arbeta med energieffektivisering? CIT Industriell Energi AB har lång erfarenhet av arbete för energieffektivisering i industrin, både med utredningar direkt hos företag och som expertrådgivare till myndigheter. Elin Svensson berättar om olika satsningar på energieffektivisering i företag. Vad har vi lärt oss? Vad pågår just nu? Hur går vi vidare?

Fredrik Karlsson, Produktionschef Kopparbergs Bryggeri

Kopparbergs bryggeri ligger i framkant när det kommer till att effektivisera energianvändningen. Fredrik Karlsson berättar om hur Kopparbergs gick till väga för att byta från fossil- till bioenergi. Genom att ta ett helhetsgrepp i förstudiefasen skapade man ett koncept som utöver en utväxling av fossila bränslen innebar att fabriken har minskat sin energianvändning med 20 procent genom energieffektivisering.

Mattias Törnell, Länsstyrelsen i Jönköpings län

Länsstyrelserna har ett nationellt projekt som går ut på att erbjuda vägledning inom energieffektivisering till små och medelstora företag genom länsstyrelsernas och kommunernas miljötillsyn. Mattias presenterar ett precis färskt material för vägledning och berättar om hur projektet arbetar med företagsbesök.

Pass 3 13.30-14.30

Egen el

Claes Wedén, ABB
Hela energisystemet genomgår förändringar. Hantering av tillgång och efterfrågan samt styrning av elnätet blir allt viktigare. Hör Claes från ABB som berättar mer om framtidens elnät och möjligheterna med digitalisering.

Rickard Lantz, Swede Energy AB
Swede Energy AB är en entreprenöriell utmanare till energibranschen i Europa och Afrika som levererar innovativa tekniska och kommersiella lösningar inom förnyelsebarenergi. Hör Rickard berätta mer om företaget och deras arbete med förnybar energi och energieffektiva lösningar.

Björn Jernström, Ferroamp AB
Ferroamp visar upp framtidens energilagringssystem. Björn visar på hur företag och organisationer kan bli mer energismarta och minska kostnader för både energi och effekt med batterier och solceller.

Pass 4 15.00-16.00

Energitjänster och finansiering

Lotta Bångens, Energieffektiviseringsföretagen

Energieffektiviseringsföretagen (EEF) arbetar aktivt för ett energieffektivare Sverige. EEF berättar om kundbehovet och hur leverantörer bör utforma olika typer av energitjänster, i syfte att det ska bli mer attraktivt för kunder att genomföra alla sina lönsamma åtgärder. Detta ger samtidigt andra mervärden för kunden.

Per Sjöbom, Rejlers Energiprojekt AB
Vad är Energipartnering? Per Sjöbom från Rejlers visar upp goda exempel på hur kommuner, företag och regioner med självfinansierad investering snabbt kan ta ett helhetsgrepp på underhållsbehov och energieffektivisering.