Hållbart byggande och renovering

Moderator: Erik Westerlund, Trivselhus

Pass 1 09.30-10.30

Passivitet i klimatfrågan är dyrare än åtgärder

Mikael Karlsson, phd, Kungliga Tekniska Högskolan

Det är samhällsekonomiskt motiverat att snabbt vidta kraftfulla klimatåtgärder, och att det blir dyrt att vänta.
(Gemensamt föredrag för alla fyra arenor)

Pass 2 11.00-12.00

Sveriges mest energismarta 70-talsvilla

Villa Kyoto, Erik Orvarson

I Göteborg finns Sveriges mest energieffektivt renoverade 70-talsvilla. Renoveringarna har utgått ifrån Kyoto-modellen. Med 27 olika energisparåtgärder är elförbrukningen nu nere på nära noll! Erik Orvarson berättar om Kyoto-konceptet och projektet och presenterar färska resultat från mätningar som gjorts i samarbete med Energimyndigheten.

Pass 3 13.30-14.30

Samverkan och lagkrav för framtidens energieffektiva byggnader

Mikael Näslund Boverket

I framtiden ska alla byggnader vara Nära Noll Energi-byggnader. Vad innebär de nya byggreglerna, vars syfte är att uppnå målen? Lyssna på Boverket som varit ansvariga för att ta fram de nya kraven.

Charlotta Winkler WSP och Pierre Arvidsson Anebyhus

Besmå är ett innovationskluster för att främja energieffektiva småhus. Energimyndigheten är initiativtagare och finansiär, TMF är huvudman. Hur bedrivs arbetet och hur kan samverkan främja ett energieffektivare byggande?

Pass 4 15.00-16.00

Trähusbyggande för klimatet och hälsan

Martin Larsson, vd Skeppsviken fastighets AB

Flerbostadshus i trä, hur fungerar det? Goda exempel och utmaningar från bygget av lågenergiträhuset i Kungsängen, Jönköping, samt tidigare erfarenheter från andra trähusbyggen.

Per Carlborg, universitetslektor, Linköpings Universitet

Forskningen har kommit fram till att det inte bara är miljömässigt hållbart att bygga i trä utan att det också påverkar hälsa och välbefinnande. Per Carlborg från Linköpings universitet berättar om de senaste forskningsresultaten kring affärsmodeller som drivs av  hållbarhet och välbefinnande