Hållbart resande

Moderator: Jarl Hammarqvist, Trafikverket

Varmt välkomna! 

Pass 1 09.30-10.30

Passivitet i klimatfrågan är dyrare än åtgärder

Mikael Karlsson, phd, Kungliga Tekniska Högskolan

Det är samhällsekonomiskt motiverat att snabbt vidta kraftfulla klimatåtgärder, och att det blir dyrt att vänta.
(Gemensamt föredrag för alla fyra arenor)

Pass 2 11.00-12.00

Hållbart resande och beteende

 Introduktion till hållbart resande. Therese Silvander, Energikontor Norra Småland/Energikontoren Sverige.
Therese bjuder på en uppvärmning som börjar med en tillbakablick i Jönköpings län som sedan övergår i en omvärldsutblick. Hållbart resande är rykande hett! 

Åsa Aretun, forskningschef VTI enheten Mobilitet, aktörer, planering
Vad vet vi egentligen om människors benägenhet att ändra beteende när det gäller det dagliga resandet? Åsa Aretun och hennes avdelning på VTI har stor erfarenhet och hon delar med sig av fakta samt spräcker en och annan myt om fossilbilskramarna. Har vi tur nämner Åsa även vad regeringens samverkansprogram för innovation för ”Nästa generations resor och transporter” har hunnit med under sitt första år.

Pass 3 13.30-14.30

Hela RESAN-perspektivet på riktigt

Hela RESAN, om projektet och var vi står nu. Hanna Olovsson, projektledare Energikontor Norra Småland. Vägen fram till godkänd ansökan har varit lång men nu är allt igång.  Vad är igång och vad följer härnäst? 

Bridging the Gap, Jesper Agrelius Länsstyrelsen I Jönköpings län, presenterar Hela RESANs syskonprojekt Bridging the Gap. 

Everybody talks about MaaS- Mobility as a Service, but what is it really? 
Anton Fitzthum, Business Developer, Fluidtime Austria.
In order to travel in a sustainable way and not buy self-owned cars, one must have alternatives. These alternatives often include a diversity of transport facilities like bikes, buses and trains. Anton Fitzthum will guide us through the technology behind “seamless transport”.

Pass 4 15.00-16.00

En liten lösning och en stor utmaning

Hämta i Blekinge, Fredrik Andrén & Sebastian Sjögren från 10xlabs presenterar vad de gjort i det hållbara resandets tjänst: ett lokalt svar på den nationella utmaningen att skapa framtidens autonoma transporttjänst i en verklighet präglad av Uber. 

Trafikens människopåverkan, Jarl Hammarqvist Trafikverkets nationella samordnare för hälsa
Att vi pratar om trafikens miljöpåverkan är inget nytt, men hur påverkas egentligen vi människor och samhället av buller, trafikolyckor och luftföroreningar? Och hur kan vi räkna på det? Trafikverkets nationella samordnare guidar oss inom det som de senaste åren flaggats upp som trafikens största utmaning- påverkan på vår hälsa.

16.10-17.00 (uppdaterat) 

Mingel med Hela RESAN

Deltagare involverade i projektet är varmt välkomna att äta en bit och träffa alla projektparter.