Hälsa i arbetslivet

Tre glada medarbetare på Ryhov
Foto: Johan W Avby

Inom regionen vill vi att våra medarbetare ska må bra och trivas på jobbet. Därför arbetar vi för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. En hälsofrämjande arbetsplats ökar trivseln och balansen i livet för medarbetarna och underlättar för dem att göra hälsosamma val. 

Vi vill att alla medarbetare ska:

 • känna delaktighet och ha inflytande över sitt arbete
 • ha kunskap om hur det ska utföras
 • ges möjlighet att påverka arbetstakt och mängd
 • bli sedd av chef och arbetskamrater
 • ha utvecklingsmöjligheter
 • ges tid för återhämtning och reflektion

I arbetet med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser finns det sex områden som är speciellt viktiga att utgå från:

 • Värdegrund och förhållningssätt
 • Inflytande och arbetsgemenskap
 • Kommunikation och mötesplatser
 • Medarbetarskap och ledarskap
 • Medarbetares hälsa och glädje
 • Lärande och utveckling