AT, ST och PTP

vårdpersonal håller äldre person i handen
Foto: Johan W Avby

Kompetensförsörjning är viktigt och varje år rekryteras nya medarbetare för att säkra vårt behov av kompetens. Utvecklingen av våra AT, ST och PTP koncept är därför betydelsefulla inslag i vår långsiktiga kompetensförsörjning.

Jönköpings län är ett av Sveriges fem största län. Länet har ett centralt läge och goda kommunikationer. Positiv befolkningsutveckling, låg arbetslöshet, god hälsa hos länsborna och en underbar natur gör Jönköpings län attraktivt att leva och utvecklas i.