Jönköping blir studieort för läkarutbildningen i Linköping

I januari 2019 blir Jönköping en av fyra huvudstudieorter för läkarprogrammet vid Linköpings universitet från termin 6 till 11, med 30 studenter per termin.

– Vi kan erbjuda utbildning i ett välfungerande sjukvårdssystem som arbetar mycket med förbättringar och ledarskap. Vi är också kända för att arbeta med utveckling av hälso- och sjukvården, och har både medarbetare med hög pedagogisk och vetenskaplig kompetens, säger Staffan Hägg, adjungerad professor och lokal projektledare för studieort Jönköping.

Läkarprogrammet vid Linköpings universitet (LiU) är en decentraliserad utbildning där Kalmar, Jönköping och Norrköping tillsammans med Linköping är de fyra studieorterna. Studenterna genomför de fem första terminerna gemensamt i Linköping och delas från termin 6 upp mellan de fyra studieorterna. Fullt utbyggt kommer cirka 150 studenter att ha Jönköping som studieort, samt de studenter som väljer att göra sitt fördjupningsarbete inom Region Jönköpings län.

Helt nya lokaler intill sjukhuset

Studenterna som får Jönköping som studieort kommer att ha sina lokaler på Länssjukhuset Ryhov. Från början av 2020 får de flytta in i en helt nybyggd huskropp intill sjukhusets huvudbyggnad. I den nya byggnaden är hela översta våningsplanet vikt för läkarprogrammet samt Metodikum, Region Jönköpings läns centrum för klinisk träning och medicinsk simulering. Här blir det såväl flera föreläsningssalar som ett antal grupprum, och gemensamma ytor för umgänge.

Läkarprogrammets utbildning är starkt integrerat i den dagliga sjukvården, varför det är en stor fördel att utbildningslokalerna finns precis intill kärnan av sjukhuset.

Inför den första terminsstarten i januari 2018 håller Region Jönköpings län och dess akademi för hälsa och vård, Futurum, att planera för den nya utbildningsorganisationen.

Hög kompetens i undervisningen

Fyra lektorer kommer att finnas med för att leda läkarprogrammets verksamhet i Jönköping, tio adjungerade lektorer blir kursansvariga, och många andra medarbetare kommer engageras för specifika lärar- och instruktörsuppdrag.

En väl fungerande handledarorganisation finns sedan länge för att säkerställa att studenterna får en bra klinisk erfarenhet under den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, som kommer att ske vid kliniker och primärvård över hela Jönköpings län.

 Dessutom planerar Region Jönköpings län för en klinisk undervisningsavdelning, KUA, i samarbete med Hälsohögskolan i Jönköping, som innebär att studenter inom olika yrkesprofessioner kan träna teamarbete i en studentledd mottagning.

Region Jönköpings län planerar intensivt för att tillsammans med Linköpings universitet göra landets bästa läkarutbildning ännu bättre.

Skapa akademisk miljö

Att ha en bra utbildning är viktigt liksom en akademisk miljö, där Region Jönköpings län planerar för allt ifrån vetenskapliga seminarier till journal club för studenterna, för att koppla ihop verksamhet, utbildning och forskning.

Som student måste det också finnas ett bra och brett utbud på fritiden.

– Jönköping är en dynamisk stad som expanderar stort redan idag. Här finns stora möjligheter till kultur, idrott och föreningsliv. Dessutom är det en vacker stad, tycker Staffan Hägg.